Силабуси освітніх компонент: “Прикладна фізика та наноматеріали” (105) (бакалавр)

Обов’язкові освітні компоненти 

ОК-1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК-2. Історія України та української культури

ОК-3. Філософія 

ОК-4. Іноземна мова

ОК-5. Англійська мова (за професійним спрямуванням) 

ОК-6. Механіка

ОК-7. Молекулярна фізика

ОК-8. Електрика і магнетизм

ОК-9. Оптика

ОК-10. Фізика атома і атомного ядра

ОК-11.  Фізпрактикум 1

ОК-12. Фізпрактикум 2

ОК-13. Фізпрактикум 3

ОК-14. Фізпрактикум 4

ОК-15. Фізпрактикум 5

ОК-16. Класична механіка

ОК-17. Електродинаміка

ОК-18. Квантова механіка

ОК-19. Термодинаміка і статистична фізика

ОК-20. Загальна хімія

ОК-21. Інформатика

ОК-22. Програмування

ОК-23. Математичний аналіз

ОК-24. Аналітична геометрія і лінійна алгебра

ОК-25. Диференціальні та інтегральні рівняння

ОК-26. Методи математичної фізики

ОК-27. Основи векторного і тензорного аналізу

ОК-28.Фізичні методи дослідження властивостей твердого тіла

ОК-29. Фізика твердого тіла

ОК-30. Наноматеріали і нанотехнології

ОК-31.  Медична і біологічна фізика

ОК-32. Фізичні основи електроніки

ОК-33. Основи термоелектрики 

ОК-34. Основи фотоелектрики

 

 

Вибіркові дисципліни, які рекомендує кафедра для ОП 105-“Прикладна фізика та наноматеріали”
(ці освітні компоненти внесено разом з іншими в університетський Каталог №3 вільного вибору дисциплін студентами)

 

Патентознавство та захист інтелектуальної власності (.pdf)

Прикладні програмні системи для фізичних досліджень  (.pdf)

Методологія наукових досліджень  (.pdf)

Інтернет-технології у фізиці (.pdf)

Блок “Медична фізика”

Термоелектричні матеріали (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Синергетика біоструктур (.pdf) (кафедра ФіМВ)

Медична візуалізація (.pdf) (кафедра МіНТ)

Методи медико-біологічних досліджень (.pdf(кафедра МіНТ)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності ПФН (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Прикладна статистика та обробка даних (.pdf) (кафедра МіНТ)

Рентгенівська томографія (.pdf) (кафедра МіНТ)

Медична і біологічна фізика (.pdf(кафедра МіНТ)

Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами (.pdf(кафедра МіНТ)

Взаємодія випромінювання з біоречовиною (.pdf(кафедра МіНТ)

Х-променеві методи дослідження у медицині (.pdf(кафедра МіНТ)

Прикладні програмні системи для фізичних досліджень  (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Методологія наукових досліджень  (.pdf(кафедра ФХТТ)

Інтернет-технології у фізиці (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Організація та захист наукових досліджень (.pdf(кафедра ФХТТ)

Радіаційна біологія (.pdf(кафедра МіНТ)

Фізика живих систем (.pdf(кафедра МіНТ)

Елементи біофізики (.pdf(кафедра МіНТ)

Фізичні основи медичної апаратури (.pdf(кафедра МіНТ)

Фотоелектроніка (.pdf(кафедра ФХТТ)

 

Блок “Матеріали та системи відновлювальної енергетики”

Перспективні технології у відновлюваній та нетрадиційній енергетиці (.pdf) (кафедра МіНТ)

Фізичні методи нанесення тонких плівок для пристроїв енергетики  (.pdf (кафедра ФХТТ)

Фотоелектроніка (.pdf (кафедра ФХТТ)

Вітроенергетика (.pdf) (кафедра МіНТ)

Прикладна статистика та обробка даних (.pdf) (кафедра МіНТ)

Конструювання та виготовлення сонячних енергетичних установок (.pdf(кафедра ФХТТ)

Матеріали та пристрої накопичення енергії (.pdf (кафедра МіНТ)

Фізичні основи генерування та накопичення енергії (.pdf (кафедра МіНТ)

Нетрадиційна енергетика та акумулювання (.pdf (кафедра МіНТ)

Енергоаудит і енергоменеджмент (.pdf)  (кафедра МіНТ)

Сучасні промислові технології виготовлення відновлювальних джерел енергії (.pdf (кафедра МіНТ)

Конструювання та виготовлення вітрогенераторів (.pdf (кафедра МіНТ)

Системи накопичення електричної енергії (.pdf (кафедра МіНТ)

Організація та захист наукових досліджень  (.pdf (кафедра ФХТТ)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності (.pdf (кафедра ФХТТ)

Прикладні програмні системи для фізичних досліджень  (.pdf (кафедра ФХТТ)

Методологія наукових досліджень  (.pdf (кафедра ФХТТ)

Інтернет-технології у фізиці (.pdf (кафедра ФХТТ)

Термоелектричні матеріали (.pdf)   (кафедра ФХТТ)