Матеріали для самостійної роботи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (.pdf)

Самостійна робота студента  –   це самостійна діяльнісгь-учіння студента, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем науково-педагогічного працівника без його прямої участі.

Важливу роль у вивченні навчальної дисципліни відіграють раціональні засоби: методи організації самостійної роботи, умови праці, режим дня, техніка праці та ін.

Під час вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі види самостійної роботи студента:

  • – слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання практичних і лабораторних робіт;
  • – відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, виконання практичних і лабораторних робіт студентами заочної форми навчання (ЗФН);
  • – підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи;
  • – підготовка до модульного контролю та іспитів;
  • – робота з літературою та ін.

Кожен із зазначених видів потребує від студентів наполегливої самостійної праці.

Хрестоматії з навчальних предметів для самостійної роботи

Прокопів В. В. Молекулярна фізика : матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 80 c

Прокопів В. В. Фізика реальних кристалів : матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 76 c.

Салій Я. П. Методи математичної фізики : матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 8 c.

Салій Я. П. Атомна фізика: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 5 c.

Салій Я. П. Фізика твердого тіла: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 6 c.

Салій Я.П. Актуальні проблеми фізики конденсованого стану: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Салій Я.П. Вступ до фізики твердого тіла: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Салій Я. П.  Методи квантової теорії у фізиці наносистем: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Салій Я.П. Фізика атома: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2018.

Прокопів В. В., Возняк О.М. Фізика конденсованого стану : матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 176 c.

Возняк Орест Михайлович Загальна фізика. Атомна фізика: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2018. – c.

Возняк Орест Михайлович. Загальна фізика. Фізика ядра і елементарних часток: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2018.

Возняк Орест Михайлович. Електродинаміка: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2018.

Никируй Л.І., Прокопів В.В., Возняк О.М. Тонкоплівкове матеріалознавство: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Никируй Л.І. Фізико-технічні основи термоелектричного матеріалознавства: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Никируй Л.І. Методологія наукових досліджень: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Лопянко М. А. Математичне планування і оптимізація технологічних процесів : матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 5 c.

Лопянко М. А. Квантова механіка : матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 9 c.

Лопянко Михайло Антонович Загальна фізика: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2018. – c.

Лисак А.В. Фізика і хімія напівпровідників: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Лисак А.В. Кристалографія: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Лисак Алла Василівна Квантово-хімічні методи розрахунку енергетичного спектру: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019.

Лисак А. В. Фізпрактикум (молекулярна фізика) : матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2017. – 2 c.