Зустріч з відповідальним редактором Міжнародного наукового журналу “Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (SPQEO)” Петром Семеновичем Смертенком

12 грудня 2019 року відбулася зустріч редколегії журналу “Фізика і хімія твердого тіла” з відповідальним редактором Міжнародного наукового журналу “Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (SPQEO)” Петром Семеновичем Смертенком.

Журнал Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics(SPQEO) засновано у 1998 році. Він став одним з перших англомовних наукових видань в області фізики напівпровідників на теренах України. SPQEO відкрив нові можливості для популяризації наукових досягнень українських вчених у світому науковому просторі. Наукові напрями SPQEO зосереджені на сучасних досягненнях фізики напівпровідників, нано- та гетероструктур, лінійній та нелінійній оптиці, квантовій електроніці, оптоелектроніці та сенсориці.

Оновлена науково-організаційна стратегія розвитку журналу допомогла у 2018 та 2019 роках увійти до міжнародних наукових реферативних баз даних Web of Science та Scopus, а також отримати категорію «А» фахового видання в Україні.