Силабуси освітніх компонент: Матеріали та системи відновлювальної енергетики (бакалавр)

Обов’язкові освітні компоненти

ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2. Історія України

ОК 3. Історія української культури

ОК 4. Філософія

ОК 6. Іноземна мова

ОК 7. Англійська мова ( за професійним спрямуванням)

ОК 8. Політологія 

ОК 9. Теорія ймовірності та математична статистика

ОК 10. Диференціальні та інтегральні рівняння

ОК 11. Математичний аналіз  І .  ОК 12. Математичний аналіз  ІІ

ОК 13. Статистична радіофізика

ОК 14. Класична механіка

ОК 15. Електродинаміка

ОК-16_Квантова механіка

ОК 17. Термодинаміка і статистична фізика

ОК 18. Аналітична геометрія і лінійна алгебра

ОК 19. Методи математичної фізики 

ОК 20. Вступ до фізики твердого тіла 

ОК 21. Коливання  і хвилі 

ОК 22. Основи оптоелектроніки

ОК 23. Напівпровідникова електроніка

ОК 24. Основи термоелектрики

ОК 25. Організація та обробка електронної інформації

ОК 26. Механіка

ОК 27. Молекулярна фізика

ОК 28. Електрика і магнетизм

ОК 29. Оптика

ОК 30. Атомна і ядерна фізика

ОК 31. Фізпрактикум1

ОК 32. Фізпрактикум2

ОК 33. Фізпрактикум3

ОК 34. Фізпрактикум4

ОК 35. Фізпрактикум5