Дисципліни кафедри за іншими спеціальностями

Дисципліни, рекомендовані до Каталогу 1

Академічна доброчесність у навчальному процесі (.pdf)

Дисципліни, рекомендовані до Каталогу 2

Інтернет-технології у фізиці (.pdf)

Прикладні програмні системи у фізиці (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності (.pdf)

Методологія наукових досліджень (.pdf)

Методи математичної фізики (.pdf)

Основи математичної фізики (.pdf)

Рівняння математичної фізики (.pdf)

 

Спеціальність  “Фізика і астрономія” (ОП Комп’ютерна фізика)(Бакалавр)

Молекулярна фізика (.pdf

Методи математичної фізики (.pdf

Фізика атома (.pdf)

Фізика ядра і елементарних частинок (.pdf)

Фізика атома та атомного ядра (.pdf)

Електродинаміка (.pdf)

Квантова механіка (.pdf)

Прикладні програмні системи (.pdf)

Графічні пакети у фізиці ФА (КФ)(.pdf)

Комп’ютерна інженерна графіка ФА (КФ)(.pdf)

Інформаційна технології у фізиці ФА(.pdf)

Системи керування та організація баз даних ФА (КФ) (.pdf)

Квантово-хімічне моделювання ФА (.pdf)

Основи комп`ютерного моделювання з перших принципів ФА (.pdf)

Основи системного адміністрування ФА (КФ) (.pdf)

 

Спеціальність  “Фізика і астрономія” (ОП Фізика та астрономія) (Бакалавр)

Методи математичної фізики (.pdf)  

Фізика атома та атомного ядра (.pdf)

 

Спеціальність  “Фізика і астрономія” (Магістр)

Фрактали (.pdf)

Точкові дефекти у кристалах (.pdf)

Методи квантової теорії у фізиці наносистем (.pdf)

Квантово-хімічні методи розрахунку енергетичного спектру ФА (.pdf)

Фізика конденсованого стану ФА (.pdf)

Методологія наукових досліджень ФА (2021) (.pdf)

Спеціальність  “Середня освіта. Фізика” (Бакалавр)

Молекулярна фізика (.pdf)

Електродинаміка (.pdf)

Фізика атома (.pdf)

Фізика атома і атомного ядра (.pdf)

Фізика ядра і елементарних частинок (.pdf)

Квантова механіка (ОП 2023)  (.pdf)

Квантова механіка (ОП 2021) (.pdf)

Методи математичної фізики (2023) (.pdf)

Методи математичної фізики (.pdf)

Основи математичної фізики СО(Ф) (.pdf)

Рівняння математичної фізики СО(Ф) (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень (.pdf)

 

Спеціальність  “Середня освіта. Фізика” (Магістр)

Актуальні проблеми фізики конденсованого стану Ф(СО) (.pdf)

Методологія наукових досліджень СО(Ф) (2021) (.pdf)

 

Спеціальність  “Електроніка” (PhD)

Фізика твердого тіла (.pdf)

 

Природничий факультет

Загальна фізика (спец. “Хімія”) (.pdf)

Загальна фізика (спец. “Середня освіта. Хімія”) (.pdf)

Загальна фізика (спец. “Лісове господарство”) (.pdf)

Факультет математики та інформатики

Захист інтелектуальної власності (спец. “Математика”) (.pdf)